Projektování staveb

Naši projektanti jsou odpovědni za správnost, celistvost a úplnost jimi zpracované projektové dokumentace a za bezpečnost stavby, která je podle této dokumentace prováděna. Při projektování dbáme právních předpisů a působíme v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. Ručíme za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Poptávkový formulář

Prohlídky a kalkulace jsou zdarma.
Poptejte nás a zbavte se starostí...

EMAIL

FAQ

 
Galerie - naše práce
Referenční projekty