Nexen Tire Factory Žatec – ABS nasávací potrubí

Datum provedení: 
Květen 2018
Zadání: 
Instalace nasávacího ABS potrubí ve všech 4 skladech firmy Nexen Tire v průmyslové zóně Triangle.
Detaily projektu: 

Montáž ABS potrubí obnášela odbornou práci ve výškách až 50m na konstrukci nad zemí. Toto potrubí je součástí bezpečnosti skladů a bylo potřeba ho vést dle projektové dokumentace. Celkově jsme nainstalovali přes 25 000 m tohoto potrubí, navrtali jsme více něž 15 000 ks příchytek a celková doba strávená na tomto díle byla více něž 4 měsíce. Tuto akci jsme prováděli ve spolupráci s firmou Colsys. Za tuto spolupráci a nové zkušenosti děkujeme.

Galerie - naše práce
Referenční projekty