Projektování

Zajišťujeme projektové dokumentace na rodinné domy, stavební úpravy, přístavby, nástavby atd. včetně vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Nabízíme vyřízení až po vydání stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou. Při dokončení díla zajistíme kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby. Dále nabízíme zaměření a zpracování zakreslení stávajících staveb, zpracování výkresů skutečného provedení stavby a výkon technického dozoru.
Naši zaměstnanci jsou autorizovaní inženýři pro pozemní stavby, vedení v komoře ČKAIT.

Projektování staveb

Naši projektanti jsou odpovědni za správnost, celistvost a úplnost jimi zpracované projektové dokumentace a za bezpečnost stavby, která je podle této dokumentace prováděna. Při projektování dbáme právních předpisů a působíme v ...

Odborné vedení staveb

Sháníte spolehlivého stavbyvedoucího? Jste na správném místě. Zajistíme pro vás odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucí je povinen: Řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu...

Stavební dozor

Přítomnost autorizované osoby provádějící stavební dozor je nutná ze zákona pokud se jedná o stavbu svépomocí. Mějte však na paměti, že firmy mají na stavbě Vašeho domu nebo objektu zcela jiný záměr než Vy – a to zcela prostý –...

Projektování

Poptávkový formulář

Prohlídky a kalkulace jsou zdarma.
Poptejte nás a zbavte se starostí...

EMAIL

FAQ

 
Galerie - naše práce
Referenční projekty