Rekonstrukce a zateplení střechy – šindel Katepal, okna Velux

Datum provedení: 
Listopad 2017
Zadání: 
Výměna střešní krytiny a zateplení střechy na bytovém domě v Kladně, Tylova ulice
Detaily projektu: 

Rekonstrukce střešní krytiny zde obnášela demontáž stávající šindele, demontáž bednění, vyjmutí stávající zvlhlé vaty a vyndání starých oken Velux. Následně byl prostor mezi krokvemi utěsněn parotěsnou zábranou, byla nainstalována nová izolace tloušťky 24 cm, stávající krov byl kvůli izolaci navýšen o 8 cm, byla použita difůzní fólie, kontralatě, bednění, podkladní pás, byla provedena instalace nových bezúdržbových oken Velux a nakonec byla střecha pokryta kvalitní šindelí typu Katepal Rocky. Samozřejmostí byla kompletní výměna všech klempířských prvků a zhotovení nových. Kvůli sklonu střechy byla většina prací provedena pomocí horolezecké techniky.

Galerie - naše práce
Referenční projekty